Avis Legal

Titular: Ajuntament d’ALBAIDA

Domicili Social: Plaça Major, 7 ALBAIDA

Telèfon: (+34) 96 290 09 60

E-mail: sat@albaida.es

CIF: P-4600600-C

 

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ

1. CONDICIONS I LIMITACIONS D'ÚS

Tots els portals de L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA consten d'una part pública, l'objecte dels quals és la difusió de la informació, i d'una part d'accés restringit a  la que es pot accedir per mitjà de certificat digital o per mitjà d'usuari/contrasenya, i que té com a finalitat la realització de tràmits amb l'administració o l'edició i gestió d'informació dels portals.

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar i impedir-ne l'accés als mateixos, ja siga temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

La utilització de la present pàgina web o les seues associades atribuïx la condició d'usuari de la pàgina web (d'ara en avant l'Usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest document en el moment mateix en què l'Usuari accedisca a la pàgina web.

L'Usuari es compromet a utilitzar els portals, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, amb el present document, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d'ús i instruccions llocs en el seu coneixement.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

 

2. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat de la utilització de la informació continguda en la pàgina web és de l'Usuari.

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé aquestos s'atindran a les advertències que consten per a determinats documents i aplicatius.
 

3. DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA no garantix que les seues pàgines es troben operatives, ni que els seus continguts siguen complets, exactes o fiables en tot moment. L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de tot això procurarà posar-ho a disposició dels usuaris, sempre que les circumstàncies així ho permeten.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris hagueren pogut atribuir al present lloc web.

 

4. CONTINGUTS NO GESTIONATS DIRECTAMENT

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA rebutja tota responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per aquell i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats en la seua pàgina web.

La pàgina corporativa oferix enllaços a altres webs que poden resultar del seu interès. Encara que L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA tracta d'assegurar que els webs de tercers complisquen els estàndards adequats en seguretat i protecció de dades, no podem garantir el compliment de la normativa vigent en els mateixos.

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA no assumix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de qualsevol classe que pogueren derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents i oferits en els llocs web no gestionats per aquesta administració i que resulten accessibles a través dels portals de L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA. No obstant això, aquesta administració s'enquadra dins de l'apartat la) de l'article 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), ja que aquesta administració respecte a enllaços facilitats en el web, no tenen coneixement efectiu de què l'activitat o la informació a què remitent o recomana és il·lícita o lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització.

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjuís de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions  I opinions facilitades pels usuaris a les pàgina dels portals.

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguen de la pàgina web, ni estiguen gestionats per L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA.

 
 

5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE L'ÚS INDEGUT DE MÈTODES D'AUTENTICACIÓ

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA no es fa responsable de l'ús indegut del usuari/contrasenya o qualsevol altre mètode d'autenticació utilitzat -certificat digital, etc- dels Usuaris per a l'accés als continguts i serveis que els requerisquen i que s'oferisquen en la pàgina web, ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels Usuaris, la pèrdua o oblit de l'usuari/contrasenya o qualsevol altre mètode d'autenticació, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

 

6. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara en davant LOPD), L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA li informa que les dades de caràcter personal proporcionades per mitjà del compliment dels corresponents formularis de registre electrònic continguts en els portals, de les consultes referents als serveis oferits, així com aquelles dades a què l'AJUNTAMENT DE BELREGUARD accedisca com a conseqüència de la seua navegació, seran incorporats en els arxius automatitzats de l'entitat, podent exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades en els termes i condicions previstos en l'apartat 7é.

 D'altra banda, per mitjà del registre de les dades, l'usuari atorga el seu consentiment al tractament dels mateixos amb les finalitats assenyalades en cada cas, sense que L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA puga facilitar-los tercers, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

En aquells casos on siga necessari omplir un formulari, el seu enviament implicarà necessàriament que l'Usuari va anar informat, en virtut de l'article 5 LOPD, i, va atorgar el corresponent consentiment a tenor de l'article 6 LOPD.

L'Usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, sent informat en eixe precís moment d'aquelles dades d'obligat compliment (*) i les seues conseqüències en cas de no fer-ho. Així mateix, amb l'acceptació, reconeix que la informació i les dades personals demanats són exactes i veraços.

Preguem comunique de forma immediata a L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA qualsevol modificació de les seues dades de caràcter personal, a fi que la informació continguda en els arxius municipals, estiga en tot moment actualitzada i no continga errors o desactualitzacions.

 

7. EXERCICI DE DRETS. ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CACELACIÓN I OPOSICIÓ.

Aquelles persones físiques i jurídiques que faciliten les seues dades a L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA podran dirigir-se a aquesta administració, en la seua qualitat de Responsable de l'arxiu, a fi de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus arxius en els termes previstos per la legislació vigent .

Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, pel fet que aquest mitjà no permet acreditar la identitat com titular de les dades registrades.

L'interessat podrà exercitar els seus drets per mitjà de comunicació per escrit dirigida al Registre General de L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA, situat a la Plaça MAjor, 46860 ALBAIDA, amb la següent referència en la seua carta: "LOPD Exercici de drets" (junt amb la seua sol·licitud escrita i firmada, haurà d'acreditar la seua personalitat aportant fotocòpia del D.N.I)

7. MESURES DE SEGURETAT

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seues dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguen de l'acció humana o del mig físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que preveu l'article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, per la qual cosa s'aprova la Legislació de Mesures de Seguretat dels Arxius Automatitzats que continguen Dades de Caràcter Personal (RMS).

Així,  L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en les organitzacions, com l'establiment de limitacions a l'ús del correu electrònic a l'hora d'enviar dades o documents de caràcter confidencial. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31