Impresos

Intervenció

FITXA MANTENIMENT TERCERS

MODEL PRESENTACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

 

Urbanisme

 

COMUNCIACIÓ INCIDÈNCIA

MODEL 1. LLICÈNCIA OBRES

MODEL 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES MAJORS (SEGONS LLEI 5_2014)

MODEL 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES MENORS (SEGONS LLEI 5_2014)

MODEL 4. DECLARACIO RESPONSABLE PRIMERA, SEGONA O POSTERIOR OCUPACIÓ

MODEL 5. DEC. RESP. ESPECTACLES PÚB, ACTIV RECREATIVES I ACTIV EVENTUALS DESMUNTABLES I EN VIA PUBLICA

MODEL 6. DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS LLEI 14_2010 (AMB OBRES)

MODEL 7. DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS LLEI 14_2010 (SENSE OBRES)

MODEL 9. COMUNICACIÓ PREVIA CANVI TITULARITAT ACTIVITATS LLEI 14_2010

MODEL 10. DECLARACIO RESPONSABLE ACTIVITATS LLEI 12-2012 AMB OBRES

MODEL 11. DECLARACIO RESPONSABLE ACTIVITATS LLEI 12-2012 SENSE OBRES

MODEL 12. COMUNICACIÓ PRÈVIA  ACTIVITATS LLEI 12-2012

MODEL 13. COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI TITULARITAT ACTIVITATS LLEI 12-2012

MODEL 14. DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL LLEI 6_2014

MODEL 15. COMUNICACIÓ PRÈVIA  ACTIVITATS LLEI 6-2014

MODEL 16. COMUNICACIÓ PRÈVIA CANVI TITULARITAT ACTIVITATS LLEI 6-2014

MODEL 17. SOL.LICITUD CERTIFICAT COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

MODEL 18. LLICÈNCIA AMBIENTAL

MODEL 19. OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC TAULES I CADIRES

MODEL 20. OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC GUALS PERMANENTS

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31