Informació

SERVEIS SOCIALS GENERALS

L'Atenció Primària és el primer nivell d'Atenció al ciutadà, una atenció personalitzada que permet l'entrada al sistema públic  de Serveis Socials. L'Atenció Primària garanteix l'escolta activa de cada situació personal, familiar i/o col•lectiva i analitza les necessitats i problemàtiques plantejades coparticipant en la recerca d'alternatives de solució, aborda les situacions de crisi sociopersonals i sociofamiliars des de la prevenció, assistència i rehabilitació en tots els àmbits de la societat. S'analitza cada problemàtica per poder activar la xarxa d'ajuda social i familiar,  i poder  derivar al recurs especialitzat idoni.

Aquest servei està dirigit a la població en general i en particular a aquelles persones, famílies i grups que ho requerisquen.

L’horari d’atenció de la Treballadora social . és: dimarts, dimecres,  i divendres d’11h. a 14’00h. 

Correu electrònic: serveis socials@albaida.es .

La tasca principal es informació, orientació i assessorament.

 

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

 Dintre dels serveis socials generals el servei d'ajuda a domicili municipal desplega unes tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

L'Ajuntamnet compta amb tres auxiliars  d'ajuda a domicili que es dediquen principalment a tasques de mobilització de malalts encamats

Serveis socials especialitzats: Donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. Proporcionen suport tècnic i presten col·laboració als serveis socials bàsics en les matèries de la seva competència.

 

PROGRAMA FAMILIES I INFÀNCIA

És un recurs destinat a recolzar  les families en situacions de crisi, generades per distintes tensions ambientals al llarg del seu cicle vital que els impedeixen protegir i socialitzar de forma adequada els seus membres.

 

SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Ofereix Informació i assessorament en matèria d' atenció a les persones en situació de dependència.

L’horari d’atenció de la Treballadora social . és: dimecres,  i divendres  d’11h. a 14’00h. 

Correu electrònic: dependencia@albaida.es .

Les funcions del SMAD són:

  • Suport a la  ciutadania  en la complimentació de  sol.licituds,  i requeriments.
  • Elaboració de l 'Informe Social en el domicili on  viu el solicitante.
  • Execució de les directrius de la Consellería d'igualtat i inclusió social  en materia de dependencia.
  • Colaboració en la realització de la propuesta P.I.A.
  • Seguiment de les prestacions i serveis
     

Més informació:  www.inclusio.gva.es

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31