Qui Som

L'Arxiu Municipal d'Albaida es troba situat en la Planta Baixa de l'Ajuntament, Plaça Major, 7; junt a la biblioteca i amb el mateix horari. Ocupa dues sales contigües. És un servei públic de caràcter administratiu especialitzat en la gestió i el tractament de la documentació, en la seua custòdia i divulgació.

L'A.M.A. el tenim dividit en 2 grans àrees :

1.- Administrativa o de gestió, on tenim la documentació posterior a 1975 que està ordenada i classificada d'acord amb el Quadre d'Organització de Fons Administratius publicat en l'Ordenança Reguladora dels Serveis d'Arxiu i Biblioteca Municipal (aprovada l'any 1999);

2.- Històrica, que cobreix les dates entre 1283-1975, s'inclouen els pergamins (en moble metàl·lic horitzontal, documentació en pell d'animal, 1283-1668; amb un total de 556 (incloses les àpoques en pergamí).

Les dates extremes de les sèries documentals, en síntesi, són :

  • 1283, en pergamí, és un privilegi de l'infant Alfons ( III d'Aragó) fill del rei Pere (Pergamins. R. 1) ;
  • 2018, Documentació administrativa municipal

La consulta externa garanteix l'accés dels ciutadans a la documentació de l'A.M.A., sense perjudici de les restriccions (lleis o conservació). Considerem que tenim un dels millors arxius municipals de la comarca i perquè no dir-ho, de tota la C.V., ja que contem amb una sèrie de documents claus per al coneixement de les diferents èpoques de la nostra cultura i història, puix hem estat al cap de tot un marquesat des de 1599.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA : PLA D'UTILITZACIÓ

L'any 1992 ha proposta de l'arxiver municipal (Josep Moll) i amb el recolzament d'aleshores Secretari Municipal (Cèsar A, Narbon) es va iniciar amb els diferents Negociats i funcionaris un nou sistema d'organització i funcionament amb la creació d'un Quadre d'Organització de Fons Administratius de l'Arxiu Municipal d'Albaida (documentació amb posterioritat a 1924).

Aquest quadre es compagina amb les Fulles de Remissió de control de la documentació que rebem en l'arxiu i un control de préstec de la documentació, ja conservada a l'arxiu, i la qual és sol·licitada pel funcionari de torn, investigadors o particulars amb autorització.

També hem delimitat l'arxiu administratiu de l'històric per a poder revisar i reclassificar totes aquelles caixes que necessiten un control arxivístic.

Com no, realitzem una política de prevenció en dos camps: -continent, edifici; i -contingut, lligalls, tapes.

Es va realitzar (1994) una intervenció restauradora dels pergamins : neteja, planxat i conservació amb la col·laboració de l'Arxiu del Regne. I nosaltres, a canvi, els hem inventariat i catalogat.

Tenim una base de dades en "Acces" (Windows) on es registra tota la documentació que entra (fulla de remissió) i demanen(full de préstec) de l'arxiu municipal. A més a més, tenim el "Quadre d'Organització" i la "Taula de Tria i Eliminació"

Malgrat tots els esforços que estem realitzant per dur endavant l'A.M.A., sabem que el problema més greu, a hores d'ara, és la catalogació de l'arxiu històric i per tant la seua conservació : perquè hem de reconéixer que hi ha certa documentació amb prou mal estat de conservació i quan vénen els investigadors "els costa molt buscar i trobar una agulla en un pallar". Estem intentant solucionar el problema amb l'adhesió al servei mancomunat d'arxius de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Recentment hem finalitzat amb la restauració de diversos exemplars imporants del nostre patrimoni documental mitjançant ajudes de la Conselleria de Cultura. Amb aquestes passes donades el que pretenem i volem és contribuir a la conservació i l'enriquiment del patrimoni documental valencià.

Pots trobar més informació en el següent enllaç

Arxiu Municipal


Guia

Descarregat la guia de l'arxiu municipal

 

Quadres d'organitzacions del fons de l'A.M.A.

Quadre classificació AMA anterior a 1924

Quadre classificació AMA posterior a 1924

 

AMAH

Actualització de l'arxiu

Pergamins

 

Normativa i Lleis

Ordenança Municipal

Modificació Ordenança Municipal

Normes legislatives aprovades per la Generalitat, llei d'arxius 3/2005

Decret 189/2005 on s'aprova la creació d'una Junta Qualificadora de Documents Administratius (JQDA)

Resolució comissió documental

BOP num 267

Portal d’Arxius :

http://pares.mcu.es/

 Arxiu Albaida

http://www.bibliotecaspublicas.es/albaida/bpes_colaborar.htm

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30