Ordenances

Ordenances

Ordenança  vivendes socials (publicació BOP núm. 156, 14 d'agost de 2017)

 

Reglament

 

Reglament Organització i Funcionament Consell Sectorial Cultura i Festes (publicació BOP núm. 28, 9 de febrer de 2017)

Reglament Organització i Funcionament Consell Sectorial del MITMAC (publicació BOP núm. 28, 8 de febrer de 2018)