Telèfons d'interès
Serveis Municipals
Ajuntament Plaça Major, 7 96 290 09 60   96 290 06 67 (Fax)
Alcaldia Plaça Major, 7 96 290 09 60  
Centre d'Informació Juvenil Plaça Major, 7 96 290 09 60  
Museu Internacional de Titelles Plaça Pintor Segrelles s/n 96 239 01 86  - 607 201 970
Jutjat de Pau Plaça Major, 7 96 290 09 60
Biblioteca Plaça Major, 7 607 403 526
EGEVASA - Aigua potable Elias Tormo, 1 96 386 05 16
Conservatori Municipal de Música Arqueòleg Ballester, 45 96 239 82 62
Escola de Música Arqueòleg Ballester, 45 96 239 82 62
EPA Arqueòleg Ballester, 45 96 239 82 62
Antic Institut Arqueòleg Ballester, 45 96 239 82 62
Tourist info Plaça Pintor Segrelles s/n 96 239 01 86/ 607 20 19 70
 
Serveis d'urgència
Policia Local Plaça Major, num 5 96 290 13 56   629 70 71 86 (mòbil 24h)
Guardia Civil 12 d’Octubre num 1 96 290 14 66
Centre d'Emergències   112
 
Serveis Sanitaris
Centre de Salut "Dr Estanya" Avgda. Romeral, 1 96 291 95 10
Creu Roja Local Plaça Major, num 5, 1r 96 290 05 75
Farmacia Tarín Carrer Germanes Llinàs, 1 96 290 12 26
Farmacia Soler Carrer Sant Joan, 17 96 290 05 48
Funeraria "Fernando Pont" Carrer Germanes Llinàs, 3 608 76 02 88 – 605 443 917
AFMAVA Arqueòleg Ballester, 43 96 239 81 93
Residencia Ntra. Sra. del Remedio Posit, 4 96 290 18 12
 
Serveis d'Educació
Institut de Batxillerat Av. Josep Giner i Marco, 5

96 291 93 00

Col·legi púb. Elias Tormo Germanes Llinás, 2 96 291 93 10
Col·legi púb. Covalta Rosendo Juan, 23 96 291 93 45
Col·legi infantil Inmaculada Pasarel•la Obreres de la Creu, 1 96 290 03 33
Col·legi infantil La Vila 12 d’Octubre, 1 96 239 83 55 – 607 419 844
 
Transport
Taxi Mensalcón Polígon "La Pedrera" 96 290 08 08
 
Altres Serveis
Llar dels Jubilats Pòsit num, 2 96 290 00 29
Casa Museu del Pintor Segrelles Plaça Pintor Segrelles, 13 96 239 01 88
Parròquia Ntra. Sra. de la Asumpció Plaça Pintor Segrelles, 16 96 290 15 65